top of page
  • Szerző képeFanni Faragó

A vezető születésnapja


A Jézusban hívő emberek (akik Európában egyébként egyre kevesebben vannak) karácsonykor Jézus születésnapját ünneplik. Keveset beszélünk Jézusról úgy, mint vezetőről, pedig született vezető volt. Benne olyan vezetőt ismerhetünk meg, akire figyelni kellett és aki ma is példaként szolgálhat az üzleti életben, cégvezetésben vagy magánéletben. Egy alkalommal például így tanított:


„A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál.” (Lk. 22, 25-27)


Jézus idejében az asztalnál a családfő ült, vagy a tulajdonos. A felszolgálók szolgák, sok esetben rabszolgák voltak. Jézus számára a vezetés nem uralkodás vagy hatalmaskodás volt, hanem szolgálat, amit erő, stabilitás és szabadság jellemzett. Fennmaradt róla, hogy álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van…(Mk. 1,22), belülről fakadó “hatáskörrel”, erővel és tűzzel.

Mindössze három évet töltött tanítással, vezetéssel. Ebben a három esztendőben mindent át kellett adjon a tanítványainak is. Jézusról mégsem olvasunk olyat, hogy futott vagy kapkodott volna. Mindig volt ideje arra, hogy megálljon egy-egy ember mellett, akkor is, ha az beteg volt, vagy éppen vigasztalni kellett. Törődött velük. Ezeknek az embereknek így lett karácsonyuk függetlenül mindenféle születésnaptól. A karácsony lényege, tartalma azóta sem változott.

Modern korunkban a megvalósult karácsonyt Ady Endre “Az Úr érkezése” című versében írta le valóban költői szépséggel:


„Mikor elhagytak, Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul Átölelt az Isten. Nem harsonával, Hanem jött néma, igaz öleléssel, Nem jött szép, tüzes nappalon, De háborús éjjel. És megvakultak Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom, De őt, a fényest, nagyszerűt, Mindörökre látom.”


Mert igazán jó vezetőre mindannyiunknak és mindig szüksége van. Olyan vezetőre, akit követünk és akire rábízhatjuk magunkat. Ha a karácsony igazi, akkor átélem az engem ölelő kart is, és magam is hasonlóképpen cselekszem.

Csoma Áron

Csoma Áron kollégánk nem csak velünk dolgozik, hanem aktív református lelkészként is vezet egy gyülekezetet. Mindig nagy örömmel hallgatjuk gondolatait.

Comments


bottom of page