Tanácsadásunk során

 • vezetési-, és értékesítés-támogatási rendszereket alakítunk ki,

 • vállalati problémák megoldását moderáljuk, és

 • egyéni vezetőfejlesztést végzünk.

Tanácsadási módszerünk a szervezetfejlesztési tapasztalat, az ügyfél saját munkatársainak tudása és a szervezéstudomány együttes alkalmazásával szigorúan az ügyfél helyzetéhez, igényeihez illesztett megoldásokat kínál. Alapelvünk, hogy könnyen átlátható, használható és továbbfejleszthető megoldásokat adunk.

Tanácsadás

Business Meeting

Egységes irányítási rendszer (JETRO) kidolgozása, bevezetése
  A teljes munkavégzési folyamat felügyeletének kialakítása:

 • a teljes vezetői munka hatáskör-felelősség alapú rendszerezése,

 • kommunikációs folyamatok összeállítása és begyakorlása,

 • kontrollmechanizmus kialakítása.

 

Termelési coaching rendszer kidolgozása és bevezetése
   Közös munkavégzésen alapuló rendszerfejlesztés és egyéni fejlesztés. 

Vezetőkísérés (coaching) 
 Megfigyelésen alapuló fejlesztés, visszajelzés a vezetői munka minőségéről, és ennek alapján a       fejlesztési irányok meghatározása.

 • egyéni fejlesztés

 • hatáskör-felelősségi rendszer fejlesztése

 • munkaszervezés és időgazdálkodás fejlesztése

 • beosztott munkatársak fejlesztési tennivalóinak meghatározása

 

Egyéni vezetőfejlesztés
   Vállalati vezetők helyzetének elemzése és a célok elérését szolgáló stratégia összeállítása. 

Workshop moderálása
   Vállalati problémák rendszerezése és a megoldás moderálása. 

Konfliktusok megoldásának moderálása
   Valós vállalati konfliktusok okainak meghatározása, a megoldás moderálása. 

Felvételiztetés támogatása
   Állásprofil meghatározása, felvételt segítő interjú lefolytatása, és a HR vezető részletes visszajelzése a szakmai vezetővel előzetesen egyeztetett szempontok alapján.

Értékesítési háttéranyagok kidolgozása
   Az értékesítők munkájának hatékonyságát segítő táblázatok elkészítése (betanuláshoz, tárgyaláshoz).

 • Helyzetfeltárás: információk testre szabott ajánlatok összeállításához ügyféltípusonként, kiemelt helyzetenként.

 • Érvelés: segédanyag vállalatra/termékre ügyféltípusonként.

 • Ellenvetéskezelés: a legfontosabb válaszok.

Kísérőrendszer kidolgozása, bevezetése
   Rendszerezett értékesítés felügyeleti rendszer (fejlesztéshez, probléma feltáráshoz, betanításhoz).

 • rendszer

 • előkészület

 • kísérés

 • visszajelzés