Vezetés

  • Vezetési módszertan és készségfejlesztés

    • Célcsoport: kezdő vezetők vagy utánpótlás

    • Eredmény: módszerek megismerése, begyakorlása

  • Vezetési készségfejlesztés

    • Célcsoport: gyakorló vezetők

    • Eredmény: tanult módszerek frissítése, mélyítése, készségek fejlesztése konkrét vezetési problémák megoldása, feldolgozása helyzetgyakorlatokkal

  • Önálló hatáskörű munkatársak irányítása

    • Célcsoport: önálló hatáskörrel rendelkező munkatársakat irányító vezetők

    • Eredmény: a teljes munkavégzési tevékenység felügyelete

  • Munkáltatói feladatok gyakorlása

    • Célcsoport: munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetők

    • Eredmény: a munkáltatói kommunikációs feladatok elvégzéséhez szükséges módszerek megismerése, begyakorlása

  • Konkrét vezetői helyzetre kiválasztott készségfejlesztés

    • Célcsoport: gyakorló vezetők

    • Eredmény: speciális témák megismerése, begyakorlása

  • Egyéni készségfejlesztés

    • Célcsoport: felsővezetők

    • Eredmény: a vezető valós helyzetének megfelelő szituációk feldolgozása

Értékesítés

  • Értékesítési módszertan és készségfejlesztés

    • Célcsoport: kezdő vagy újrakezdő értékesítők

    • Eredmény: módszerek megismerése, begyakorlása

  • Értékesítési készségfejlesztés

    • Célcsoport: gyakorló (tréningen részt vett) értékesítők

    • Eredmény: értékesítési módszerek frissítése, mélyítése

  • Konkrét értékesítési helyzetre kiválasztott készségfejlesztés

    • Célcsoport: gyakorló (tréningen részt vett) értékesítők

    • Eredmény: speciális témák megismerése, begyakorlása (pl. telefonos értékesítés, ár kommunikációja, továbbajánlás

  • Key Account Management készségfejlesztés

    • Célcsoport: Key Account Managerek

    • Eredmény: nagy jelentőségű ügyfelek kezelése

Kommunikáció

  • Retorikai készségfejlesztés

    • Eredmény: előadói készségek fejlesztése​

  • Dialektikai készségfejlesztés

    • Eredmény: általános tárgyalási készségek fejlesztése​

  • Speciális készségfejlesztés

    • Eredmény: egyéni készségfejlesztés, vagy különleges helyzetben lévők speciális készségeinek fejlesztése​

  • Médiaszereplés

    • Eredmény: felkészülés a médiaszereplésre: lényegre való törekvés, támadások elkerülése, hallgatóság megnyerése​

  • Konfliktuskezelés

    • Eredmény: valós vállalati konfliktushelyzetek megoldásával a konfliktuskezelési képesség javítása​

Moderáció

Célcsoport: projektvezetők, vezetők, tanácsadók

Eredmény: vállalati értekezleti kultúra és hatékonyság fejlesztése

Beszerzés

Célcsoport:beszerzők

Eredmény:

  • a beszerző hatékonyságának javítása az értékesítők esetleg hiányos képességeinek kompenzálására

  • a legjobb ajánlat mellett dönteni

Engedélyezett képzéseink

A Pest Megyei Kormányhivatal által engedélyezett képzéseink:

Vezetői módszertani képzés

  • Nyilvántartásba vételi száma:E-001664/2017/D001

  • Időtartama: 4 nap

  • Nyilvántartásba vétel ideje:2017.08.31.

  • Engedély érvényessége: 2022.12.31

Értékesítési módszertani képzés

  • Nyilvántartásba vételi száma: E-001664/2017/D002

  • Időtartama: 4 nap

  • Nyilvántartásba vétel ideje: 2018.04.23.

  • Engedély érvényessége: 2022.12.31

Képzéseink, készségfejlesztő programunk célja

  • a kialakított rendszerek kommunikációs tennivalóinak elsajátíttatása,

  • vezetői és értékesítési módszertani készségfejlesztés,

  • a tudatos kommunikáció erősítése,

  • a meggyőzőképesség növelése,

  • a szemlélet módszertanának átadása a résztvevők eredményesebb munkavégzésének érdekében, valamint

  • a vezető és a szervezet hatékonyságának növelése.

Képzési módszerünk

A know-how átadásából és helyzetgyakorlatok sorozatából áll, melyeket visszajelzéssel és ajánlásokkal zárunk.

A know-how-ból kiindulva meggyőzésen alapuló szemléletet és módszereket közvetítünk a hatékony, és személyes jellegű kommunikáció érdekében.

Az egyes modulokat helyzetgyakorlatokkal dolgozzuk fel, melyek a résztvevők munkájából merített szituációkra épülnek. Így válik a tréning igazán személyre szabottá, így tudják résztvevőink a tréningen szerzett ismereteiket azonnal át ültetni a mindennapi gyakorlatba.

 
 
 
 
 
 

06 1 249-1735

06 1 249-4886

1037 Budapest, Bécsi út 81.

Nyitva tartás:

  hétfő-csütörtök: 9:00-16:00

  péntek: 9:00-14:00

©2018 by Demmler & Tóth Kft.