Vezetés

 • Vezetési módszertan és készségfejlesztés

  • Célcsoport: kezdő vezetők vagy utánpótlás

  • Eredmény: módszerek megismerése, begyakorlása

 • Vezetési készségfejlesztés

  • Célcsoport: gyakorló vezetők

  • Eredmény: tanult módszerek frissítése, mélyítése, készségek fejlesztése konkrét vezetési problémák megoldása, feldolgozása helyzetgyakorlatokkal

 • Önálló hatáskörű munkatársak irányítása

  • Célcsoport: önálló hatáskörrel rendelkező munkatársakat irányító vezetők

  • Eredmény: a teljes munkavégzési tevékenység felügyelete

 • Munkáltatói feladatok gyakorlása

  • Célcsoport: munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetők

  • Eredmény: a munkáltatói kommunikációs feladatok elvégzéséhez szükséges módszerek megismerése, begyakorlása

 • Konkrét vezetői helyzetre kiválasztott készségfejlesztés

  • Célcsoport: gyakorló vezetők

  • Eredmény: speciális témák megismerése, begyakorlása

 • Egyéni készségfejlesztés

  • Célcsoport: felsővezetők

  • Eredmény: a vezető valós helyzetének megfelelő szituációk feldolgozása

Értékesítés

 • Értékesítési módszertan és készségfejlesztés

  • Célcsoport: kezdő vagy újrakezdő értékesítők

  • Eredmény: módszerek megismerése, begyakorlása

 • Értékesítési készségfejlesztés

  • Célcsoport: gyakorló (tréningen részt vett) értékesítők

  • Eredmény: értékesítési módszerek frissítése, mélyítése

 • Konkrét értékesítési helyzetre kiválasztott készségfejlesztés

  • Célcsoport: gyakorló (tréningen részt vett) értékesítők

  • Eredmény: speciális témák megismerése, begyakorlása (pl. telefonos értékesítés, ár kommunikációja, továbbajánlás

 • Key Account Management készségfejlesztés

  • Célcsoport: Key Account Managerek

  • Eredmény: nagy jelentőségű ügyfelek kezelése

Kommunikáció

 • Retorikai készségfejlesztés

  • Eredmény: előadói készségek fejlesztése​

 • Dialektikai készségfejlesztés

  • Eredmény: általános tárgyalási készségek fejlesztése​

 • Speciális készségfejlesztés

  • Eredmény: egyéni készségfejlesztés, vagy különleges helyzetben lévők speciális készségeinek fejlesztése​

 • Médiaszereplés

  • Eredmény: felkészülés a médiaszereplésre: lényegre való törekvés, támadások elkerülése, hallgatóság megnyerése​

 • Konfliktuskezelés

  • Eredmény: valós vállalati konfliktushelyzetek megoldásával a konfliktuskezelési képesség javítása​

Moderáció

Célcsoport: projektvezetők, vezetők, tanácsadók

Eredmény: vállalati értekezleti kultúra és hatékonyság fejlesztése

Beszerzés

Célcsoport:beszerzők

Eredmény:

 • a beszerző hatékonyságának javítása az értékesítők esetleg hiányos képességeinek kompenzálására

 • a legjobb ajánlat mellett dönteni

Engedélyezett képzéseink

A Pest Megyei Kormányhivatal által engedélyezett képzéseink:

Vezetői módszertani képzés

 • Nyilvántartásba vételi száma:E-001664/2017/D001

 • Időtartama: 4 nap

 • Nyilvántartásba vétel ideje:2017.08.31.

 • Engedély érvényessége: 2022.12.31

Értékesítési módszertani képzés

 • Nyilvántartásba vételi száma: E-001664/2017/D002

 • Időtartama: 4 nap

 • Nyilvántartásba vétel ideje: 2018.04.23.

 • Engedély érvényessége: 2022.12.31

Képzéseink, készségfejlesztő programunk célja

 • a kialakított rendszerek kommunikációs tennivalóinak elsajátíttatása,

 • vezetői és értékesítési módszertani készségfejlesztés,

 • a tudatos kommunikáció erősítése,

 • a meggyőzőképesség növelése,

 • a szemlélet módszertanának átadása a résztvevők eredményesebb munkavégzésének érdekében, valamint

 • a vezető és a szervezet hatékonyságának növelése.

Képzési módszerünk

A know-how átadásából és helyzetgyakorlatok sorozatából áll, melyeket visszajelzéssel és ajánlásokkal zárunk.

A know-how-ból kiindulva meggyőzésen alapuló szemléletet és módszereket közvetítünk a hatékony, és személyes jellegű kommunikáció érdekében.

Az egyes modulokat helyzetgyakorlatokkal dolgozzuk fel, melyek a résztvevők munkájából merített szituációkra épülnek. Így válik a tréning igazán személyre szabottá, így tudják résztvevőink a tréningen szerzett ismereteiket azonnal át ültetni a mindennapi gyakorlatba.